Katalog stron internetowych

Instytut Badań i Ekspertyz Sądowych

Instytut Badań i Ekspertyz Sądowych w Krakowie (IBESK), dzięki niezależnym opiniom, pomaga zleceniodawcy wzmocnić argumentację uzasadnienia pozwu. Instytut podejmuje się wykonywania super-opinii, czyli ekspertyz w sprawach, w których wydano już kilka sprzecznych opinii. IBESK pomaga również w polemizowaniu z biegłymi sądowymi oraz w przygotowaniu merytorycznych pytań.

Szczegóły strony ibesk.pl: