Katalog stron internetowych

Księgowość Gdynia - nord-com.pl

W ramach świadczonych usług księgowych poprowadzimy w Waszej Firmie pełne księgi rachunkowe oraz wszystkie formy uproszczonej księgowości, zajmiemy się prowadzeniem kadr oraz naliczaniem płac. Oferujemy naszym Klientom zarówno audyt finansowy, jak też szereg usług z zakresu audytu wewnętrznego oraz doradztwa księgowego. Audyt i inne usługi biegłego rewidenta badanie ksiąg i sprawozdań finansowych spółek lokalnych z kapitałem polskim, badanie sprawozdań finansowych spółek córek i współpraca z audytorami wiodącymi z wielkiej czwórki, badającymi spółki matki w różnych krajach na świecie. Audyt, stały nadzór nad standingiem finansowym i realizacją budżetu spółek córek oraz raportowanie do audytora wiodącego lub bezpośrednio do udziałowca spółki, na całym świecie. Due dilligence oraz wewnętrzne audyty ukierunkowane na wykrycie słabych punktów oraz usprawnienie i poprawy jakości kontroli wewnętrznych. Optymalizacje podatkowe osób prawnych wchodzących w skład struktur międzynarodowych oraz osób fizycznych rezydentów i nierezydentów. Opiniowanie wszelkich zagadnień podatkowych. Biuro rachunkowe, wszelkie miesięczne i roczne rozliczenia podatków bezpośrednich i pośrednich,  podatków u źródła i od czynności cywilno-prawnych. Roczne rozliczenia podatków dla cudzoziemców. Przygotowanie opinii podatkowych i wniosków o interpretacje podatkowe. Reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi i skarbowymi, reprezentowanie klientów przed sądem w toku postępowania w sprawach podatkowych bądź zaskarżonych interpretacji podatkowych.

Szczegóły strony www.nord-com.pl: