Katalog stron internetowych

Conrad-company.pl wyposażenie kuchni

Rozwój gastronomii jest nieustannie związany z ewolucją środków transportu i rozwojem gospodarek, jakie doprowadziły do powstania przemysłu-turystyki. Początki gastronomii sięgają dwóch tysięcy lat, kiedy to rolnicy z bliskiego wschodu udawali się do miejscowości, w których był targ, aby tam sprzedać nadwyżki ziarna i inne towary.
Przepisy prawne dotyczące działania spółek gastronomicznych:
Ustawodawstwo Unii Europejskiej- odgrywa w gastronomii coraz większą rolę, szczególnie przepisy dotyczące higieny żywności i żywienia czy zasad zatrudniania pracowników, tj. Dyrektywa w sprawie czasu pracy, określającą liczbę godzin pracy w tygodniu. Wyposażenie kuchni.
Karta Praw Socjalnych- jest to swoisty instrumentem zabezpieczenia socjalnego dla zatrudnionych przed negatywnymi, skutkami wykonania jednolitego rynku. Program umieszczony w Karcie Praw Socjalnych tyczy się siedmiu kluczowych obszarów: zatrudnienia i wynagrodzenia za pracę, poprawy warunków życia i pracy, swobody przemieszczania się, zabezpieczeń socjalnych, prawa do treści, konsultacji i stowarzyszania się, równego traktowania kobiet i facetów, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Kwestia zatrudnienia w ustawodawstwie Unii Europejskiej- problemy powiązane z zatrudnieniem, jest samo w sobie bardzo skomplikowane. Wyróżniamy cztery zasady w sprawie zatrudnienia, sformułowane w dyrektywach rady: zasada jednakowego wynagrodzenia za tę samą prace, zasada równego traktowania kobiet i facetów, ochrona praw pracowniczych w razie zmiany właściciela przedsiębiorstwa (firmy, działalności jednoosobowej, spółki), prawo do ochrony zdrowia, a dodatkowo bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Szczegóły strony conrad-company.pl: