Katalog stron internetowych

Wibor.info

WIBOR, czyli skrót od angielskiego określenia Warsaw Interbank Offered Rate, rozumieć należy, jako średnią stopę procentową, z którą do czynienia mamy na przestrzeni okresu jakim jest 12 miesięcy danego roku. Średnia stopa procentowa WIBOR, to także liczba, jaką banki komercyjne w Polsce uwzględniają chcąc udzielić pożyczki w złotówkach, innym bankom.  
Czym jest WIBOR i jak należy go rozumieć?  
Pożyczka ta, obowiązuje i jest ograniczona, ustalonym z góry okresem czasu. Stąd w efekcie WIBRO, rozumieć możemy również jako wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Aby  móc móc lepiej zrozumieć ten temat, warto jest żebyście państwo także zapamiętali, czym dokładnie jest sama stopa procentowa. Ponieważ to właśnie jej liczba, zdaje się mieć decydujący wpływ na pożyczkę, dla której głównym wyznacznikiem jest WIBOR.  
Średnia stopa procentowa - jakie ma wpływ na pożyczkę?  
Stopa procentowa, jest ceną lub też inaczej kosztem, jaki obowiązuje kapitał posiadacza, który udostępnia go innym na określony umową czas. Cenę, udostępnionego nam na określony czas kapitału, możemy rozpoznać po tym, że zwykle jest ona wyrażona za pomocą procentu. Procent ten, dotyczy sumy, jaką na dany czas, pożycza i tym samy udostępnia nam, określona instytucja bankowa. Warto jest również wiedzieć, że WIBOR, posiada status zarejestrowanego znaku towarowego.  
W jaki sposób ustalany jest WIBOR?
WIBOR, od 1993 roku, obliczany jest na podstawie średniej arytmetycznej stóp kwotowanych przez banki. Warunkiem uczestnictwa banków w ustalaniu obowiązującej na dany dzień stawki WIBOR, jest to, aby banki te posiadały status dealera rynku pieniężnego. Co w praktyce oznacza, że obowiązuje je prawo, polegające na tym, że mogą one zawierać transakcje z Narodowym Bankiem Polskim (NBP). Wysokość stopy procentowej WIBOR, ustalana jest każdego dnia roboczego o godzinie 11:00.     

Szczegóły strony https://wibor.info: