Katalog stron internetowych

Mobilkredyt ubezpieczenia samochodowe

Polisa OC jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych i dotyczy szkód wyrządzonych w wyniku ruchu drogowego. Każda osoba posiadająca samochód jest zobowiązana do wykupienia polisy OC. Zawarcie umowy w jej ramach pozwala poszkodowanemu ubiegać się o rekompensatę w związku z poniesionymi szkodami. Ponadto w wyniku kolizji bądź wypadku sprawca jest zwolniony z odpowiedzialności finansowej wobec osoby poszkodowanej. W takiej sytuacji to ubezpieczyciel przejmuje tą odpowiedzialność. Zgodnie z regulacjami prawnymi odpowiedzialność ta jest ograniczona konkretną kwotą do 1 miliona euro na jedno zdarzenie (przy szkodzie wyrządzonej na mieniu) i do 5 milionów euro (przy szkodzie wyrządzonej na osobie). Polisa AC, czyli tzw. Autocasco, jest ubezpieczeniem dobrowolnym i obejmować może zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem pojazdu w wyniku kolizji spowodowanej z winy osoby ubezpieczonej, jednocześnie chroni ją w przypadku takich zdarzeń jak: pożar lub wybuch, kradzież lub usiłowanie kradzieży, działanie czynników/zjawisk atmosferycznych (np. zalanie, grad, huragan, itp. ) i inne.
Kiedy należy wykupić OC?
Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC dotyczy wszystkich pojazdów zarejestrowanych, wobec tego polisę należy wykupić:
przed wprowadzeniem auta do ruchu,
w przypadku rejestracji samochodu nowo zakupionego w Wydziale Komunikacji w dniu jego rejestracji,
w przypadku zakupu pojazdu sprowadzonego w dzień rejestracji w Wydziale Komunikacji,
w przypadku zakupu pojazdu używanego sprzedawca ma obowiązek przekazać nabywcy ważną polisę OC i z reguły kupujący pojazd może z niej korzystać aż do końca jej trwania.
Nasza agencja w Wieliczce pomaga Państwu doradzić i wybrać najkorzystniejsze ubezpieczenie OC.

Szczegóły strony www.mobilkredyt.pl: