Katalog stron internetowych

Kancelaria NMB - odszkodowania

Kancelaria Adwokacka NMB od ponad dziesięciu lat specjalizuje się w odszkodowaniach. Podejmiemy się odzyskania każdej należności
Nasze działania polegają w szczególności na: reprezentowaniu osób poszkodowanych w wypadkach przed wszystkimi zakładami ubezpieczeń i sądami powszechnymi na całym etapie likwidacji szkody i postępowania sądowego; świadczeniu doraźnej pomocy prawnej w zakresie spraw odszkodowawczych; udzielaniu porad i niezbędnych informacji dotyczących odszkodowań; szczegółowym analizowaniu dokumentacji ze zwróceniem uwagi na rozmiar szkody i uzasadnienie roszczenia.
W ramach naszej usługi i przyjętego zobowiązania oraz w oparciu o udzielone przez Państwa pełnomocnictwo z najwyższą starannością gromadzimy wszelkie dokumenty niezbędne do do należytego sformułowania roszczenia. W przypadku zaistnienia takiej konieczności występujemy do odpowiednich organów o wydanie niezbędnych dokumentów.
Biorąc pod uwagę okoliczności sprawy, sytuację osobistą i zawodową naszych klientów, oraz zebrane dowody, oceniamy zakres i wysokość przysługującego roszczenia.
Dopilnujemy terminów wypłat odszkodowań przez zakład ubezpieczeń.
W przypadku zaniżenia przyznanego odszkodowania konsekwentnie wnioskujemy o jego uzupełnienie poprzez przedstawienie prawnych argumentów. W razie takiej potrzeby składamy pozew do sądu.
Każdą sprawę traktujemy indywidualnie. Istnieje możliwość uiszczenia zapłaty kancelarii dopiero po wyegzekwowaniu należnego odszkodowania.

Szczegóły strony www.odszkodowania.kancelarianmb.pl: