Katalog stron internetowych

Biuro księgowe Michalak Siedlce

Biuro rachunkowe z Siedlec przygotuje sprawozdanie finansowe dla spółki z o. o. w trakcie likwidacji, co wiąże się z odmiennymi zasadami niż w przypadku sprawozdań spółki nadal funkcjonującej. Różnica polega na metodzie wyceny aktywów i pasywów, polityki dotyczącej rezerw oraz prezentacji kapitału. Gdy zostanie podjęta likwidacja, to spółka ma obowiązek stworzenia dwóch raportów: sprawozdania finansowego i bilansu otwarcia likwidacji. Obowiązek ten nakłada ustawa o rachunkowości oraz kodeks spółek handlowych. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest na dzień przed likwidacją, natomiast bilans otwarcia likwidacji na dzień otwarcia likwidacji.

Szczegóły strony www.michalakbiuro.pl: